Projektstöd IF barn och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 3 mars 2023

Det finns många bra idéer om hur barn- och ungdomsidrotten kan utvecklas i distriktets föreningar. För att hjälpa till att göra en del av idéerna till verklighet kan idrottsföreningar söka projektstöd från RF-SISU Skåne. Syftet med projektstödet är att skapa förutsättningar för distriktets idrottsföreningar att utveckla sin barn- och ungdomsidrott i enlighet med Strategi 2025.

I nuvarande stöd finns det två inriktningar som föreningen kan söka för. Nedan följer en beskrivning av områdena och vilket stöd föreningen kan söka.

Inkludering av underrepresenterade grupper

Allas rätt att vara med är en del av idrottsrörelsens gemensamma värdegrund. Idag vet vi dock att föreningsidrotten inte är lika tillgänglig och öppen för alla. Projektstödet ska användas för att bidra till att barn-och ungdomsidrotten blir mer jämlik genom att skapa möjlighet för underrepresenterade grupper att delta, leda och påverka sin idrott. Det innebär insatser för att ta bort olika former av hinder för delaktighet och insatser för att göra barn-och ungdomsidrotten mer självklar och välkomnande för de som idag inte är en del eller avviker mot idrottens normer.

Ansökningar ska riktas till områden med föreningsidrottsliga-och socioekonomiska utmaningar, stödet kan även gå till att utveckla sin föreningsmiljö för att nå de man inte når idag, t ex personer med funktionsvariationer, tjejer, annan etnisk bakgrund osv. Vidare kan även föreningen rikta insatser för att höja ledares kunskap om hur idrottens normer påverkar individer och grupper eller säkerställa att föreningen har inkluderande träning- och tävlingsformer.

Förslag på insatser

 • Starta ny idrott/verksamhet
 • Öppen idrott
 • Utveckla föreningen
 • Sociala aktiviteter
 • Analysera föreningen med hjälp av Inkluderingsduken - Inkludering - samtalsunderlag
 • Annat innehåll

Målgrupp

Barn och ungdomar 7–25 år.

 • Barn och ungdomar i åldern 7–25 år som bor i ett geografiskt område där få deltar inom föreningsidrott eller där det finns få föreningar/idrotter. Möjlighet finns att även söka bidrag för andra målgrupper än barn och ungdom.
 • Aktivitets- och föreningsledare

Trygga och hållbara utvecklingsmiljöer

Idrottsrörelsens gemensamma målbild är en trygg och hållbar idrottsrörelse där alla barn och ungdomar får plats att idrotta utifrån sina villkor och där fler får ta del av positiva idrottsupplevelser över tid. Vägen dit är att idrottsrörelsen breddar sin verksamhet för att behålla medlemmar och säkerställer en trygg och inkluderande utvecklingsmiljö som fokuserar på glädje och lärande i stället för fokus på kortsiktiga resultat.

Utgångspunkten för det sökbara området är idrottsrörelsens gemensamma utmaning med att många slutar idrotta redan i elvaårsåldern. Stödet ska bidra till att säkerställa att föreningsmiljön för barn- och ungdomar ska vara trygg och hållbar och fokusera på glädje och lärande snarare än på kortsiktiga resultat.

Förslag på insatser

 • Arbeta med riktlinjer för barn- och ungdomsidrott
 • Trygga idrottsmiljöer
 • idrottsövergripande utbildningar –aktivitet och organisationsledarutbildningar Prova på fler idrotter – #minandraidrott
 • Jämställd och jämlik förening
 • Ledarstödjare
 • Ungdomsdelaktighet
 • Annat innehåll
 • Sport fitness (tävlingsfri ungdomsidrott och med glädje i centrum) Läs mer om Sport fitness
 • Försnack (Workshop i träningsgrupper kring värdegrunder, attityder, normer m.m.)

Målgrupp

 • Barn och ungdomar 7–25 år.

Så här ansöker ni

Ansökan

Ansökan görs via ett inledande samtal med idrottskonsulent, ansökningsperioden är rullande. Ju bättre förberedd och förankrad en idé är desto bättre chans att lyckas.

Överväg gärna att utveckla idén i lärgruppsmiljö. Det finns lite olika saker vi inte kan bevilja medel för (t.ex. läger, medlemsavgifter och SF-utbildningar) men det beror t.ex. på vilket spår man väljer, prata med er idrottskonsulent.

Har ni frågor eller funderingar? Hitta och kontakta er idrottskonsulent

Villkor

Förening som söker projektmedel måste följa idrottens riktlinjer och anvisningar för barn- och ungdomsidrott. Det måste finnas en långsiktig koppling till Strategi 2025 men det brukar finnas i kloka barn- och ungdomssatsningar. Prata mer med er idrottskonsulent på RF-SISU Skåne.

Har ni frågor eller funderingar? Hitta och kontakta er idrottskonsulent

Projektstöd via SF

Din förening kan även söka projektstöd hos sitt specialidrottsförbund (SF). Du hittar kontaktuppgifter till ditt SF här

Sidan publicerades: 29 september 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.

Strategi 2025. Svens idrott - världens bästa!

Idrottsrörelsens gemensamma vision om hur det ska vara att idrotta i en förening.