Folkbildning

Sidan uppdaterades: 7 december 2022

RF-SISU Skåne är en regional del av SISU Idrottsutbildarna, idrottsrörelsens eget studieförbund. Vi arbetar med utbildning och folkbildning i den skånska idrottsrörelsen. Att stimulera människors lärande är en viktig uppgift för oss.

Anmäl er till någon av våra regionala utbildningar, eller kontakta någon av våra lokala idrottskonsulenter för att få hjälp med att utveckla er förening genom utbildning och folkbildning. Vi kan hjälpa er med utbildningar och folkbildningsinsatser för föreningens olika målgrupper som till exempel styrelse, ledare, aktiva och föräldrar. Närheten gör det enkelt att samarbeta med oss och utbildning och folkbildning på hemmaplan ökar möjligheten för alla att delta.

Folkbildning i idrottsrörelsen

Idrottsrörelsen är så mycket mer än det fysiska idrottsliga utövandet. Genom de goda samtalen kan idrotten förena och utveckla personer. En förening som hela tiden har ett pågående samtal om frågor som till exempel ledarskap, demokratins spelregler, hur man är en bra kompis, trygghet, jämlikhet och allas rätt att vara med, ökar möjligheterna för att medlemmarna mår bättre, utvecklas mer och vill stanna kvar längre. Vårt arbetssätt är konsultativt och flexibelt, vi strävar efter hög pedagogisk kvalitet i allt vi gör, där varje förening möts utifrån de unika förutsättningar som ges. RF-SISU Skåne har också ett uppdrag att med stöd och utbildningsinsatser underlätta för föreningar och förbund att ta till sig ny teknik.

Folkbildning i föreningen

Folkbildning är lärande som anpassas efter deltagarnas behov och önskemål. Det finns olika sätt för föreningar och individer att utvecklas och lära sig men folkbildningens grundtankar om att deltagarna lär av varandra och söker och bygger sin egen kunskap är centrala.

Föreningsbesök

Vi träffas gärna på er hemmaplan och mötet sker helt på dina och föreningens villkor. Där går vi tillsammans igenom var föreningen står idag och var ni skulle vilja befinna er i framtiden, och ser över hur vi ska fortsätta vårt samarbete för att skapa bästa möjliga föreningsutveckling.
Kontakta en av våra idrottskonsulenter för att boka ett föreningsbesök.

Former för lärande

Lärgrupp

En lärgrupp är en mindre grupp människor som genom samtal och dialog lär av varandra och gemensamt söker kunskap för att utveckla färdigheter utifrån sina behov och intressen.
Syftet är att skapa förutsättningar för utveckling av såväl individen som föreningen.
Det här sättet att i grupp efter egna behov och egen planering lära sig saker tillsammans är grunden för idrottsrörelsens folkbildning. Genom att kontinuerligt redovisa era lärgrupper kan ni få ett utvecklingsstöd från RF-SISU Skåne.
Läs mer om hur lärgrupper fungerar och det stöd ni kan få från RF-SISU Skåne

Kurs

När du deltar i en kurs finns en i förväg fastställd kurs-/utbildningsplan. Här hos RF-SISU Skåne finns idrottsövergripande utbildningsverksamhet som hålls efter samma plan i hela landet för såväl tränare som föreningsledare. Men vi erbjuder också lokalt framtagna kurser i bland annat ledarskap, föreningsekonomi, idrottsmedicin och administration. Du kan gå våra kurser antingen genom att anmäla dig till en regional kurs eller genom att föreningen beställer den så att kursen körs på er hemmaplan.
Läs mer om de utbildningar vi erbjuder.

Processarbete

Med stöd av RF-SISU Skåne kan en förening kraftsamla för att utvecklas och genomföra ett processarbete för att ta sig mot ett bestämt mål. Arbetet leds av en av våra idrottskonsulenter, som är utbildade processledare, som för arbetet framåt tillsammans med deltagarna.
Kontakta oss för mer information om hur föreningen kan utvecklas med processarbete

Föreläsning

Att få ny kunskap genom att lyssna på en föreläsning är något som de flesta känner igen och som är vanligt inom idrottsrörelsen. En föreläsning blir en mötesplats inom en förening eller med deltagare från olika föreningar samlade. RF-SISU Skåne har ett stort utbud av föreläsningar som anpassas efter målgrupp och behov. Du kan gå på våra föreläsningar antingen genom att anmäla dig till en regional föreläsning eller genom att föreningen beställer den så att föreläsningen körs på er hemmaplan.
Läs mer om de utbildningar vi erbjuder.

Kulturarrangemang

En förening och dess aktiva, ledare och tränare kan också lära sig nya saker genom kulturarrangemang av olika slag. Det kan handla om teater, sång, musik, film, dans och utställningar.
Kontakta oss för mer information om hur föreningen kan utvecklas med kulturarrangemang.

Svenska från dag 1

SISU Idrottsutildarnas särskilda satsning för asylsökande och nyanlända. Satsningen vill underlätta för asylsökande och vissa nyanlända invandrare att stärka sina kunskaper i det svenska språket, hitta en meningsfull sysselsättning och få en tydligare samhällsförankring. Verksamheten ska vara avgiftsfri och använda sig av folkbildningens metoder.

Läs mer om Svenska från dag 1

Sidan publicerades: 26 september 2022

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.

RF-SISU Skåne försöker tillgänglighetsanpassa våra utbildningar i största möjliga mån. För att vi ska kunna göra detta behöver vi känna till behoven från dig som deltagare.