Svenska från dag 1

Sidan uppdaterades: 11 november 2022

SISU Idrottsutildarnas särskilda satsning för asylsökande och nyanlända.

Bakgrund

Satsningen vill underlätta för asylsökande och vissa nyanlända invandrare att stärka sina kunskaper i det svenska språket, hitta en meningsfull sysselsättning och få en tydligare samhällsförankring. Verksamheten ska vara avgiftsfri och använda sig av folkbildningens metoder.

Målgrupp

Målgruppen är asylsökande och personer som fått uppehållstillstånd som bor kvar i migrationsverkets anläggningar/enheter.

Syfte

Skapa en meningsfull sysselsättning under asyltiden och påskynda framtida etablering i arbets- och samhällslivet för dem som har beviljats uppehållstillstånd.

Mål

  • Att insatserna har lett till ökad språkutveckling hos deltagarna
  • Att deltagarna genom idrotten fått ökad förståelse för demokrati och vårt samhälle
  • Att deltagarna genom idrotten kommit i kontakt med nya nätverk och personer
  • Att idrottsföreningen genom ”Svenska från dag ett” engagerat deltagare till sin verksamhet som aktiva, funktionärer eller ledare

Metod/Genomförande

Vår metod är att erbjuda en idrottsrelaterad verksamhet som både kan leda till meningsfull sysselsättning och en positiv språkutveckling. Genom tidigare verksamhet har vi sett att kombinationen idrottslig aktivitet och utbildningsinsatser har gett deltagarna stora språkliga framsteg. Verksamheten ska syfta till att förbättra språket men även ha inriktning på att bättre förstå samhället, demokrati, skapa nya nätverk eller kontakter. För att insatserna ska leda till ökad språkutveckling bör verksamheten pågå över längre tid. Att genom idrotten och föreningen genomföra denna verksamhet är det som särskiljer vår verksamhet mot mer traditionell språkinlärning likt SFI eller andra studieförbund.

Exempel på verksamhet från arbetet under tidigare år är:

  • Studiebesök för att tillsammans uppleva idrotts- eller kulturevenemang, något som kallas ”Idrottskompis”
  • Introduktionsutbildningar i föreningskunskap och ledarskap för att få en ökad förståelse för hur svenska idrottsrörelsen fungerar.
  • Funktionärsutbildningar för att ge kunskap att delta i exempelvis ett idrottsevenemangs genomförande
  • Värdegrundsutbildningar
  • Språkcafé

Rapportering

Verksamheten ska redovisas som folkbildningsverksamhet, men kan innehålla praktiska inslag dock ej ordinarie träning/tävling. För målgruppen och den avsedda inriktningen på folkbildningsverksamheten kommer det på sina håll troligtvis att behövas andra lärgruppsledare än de som traditionellt finns i vår verksamhet. Här kan det finnas skäl till att prova nya sätt att hitta och engagera ledare. Det kan komma att krävas mer förberedelse än andra lärgrupper, därför öppnar vi upp för att ledarna kan arvoderas.

Läs mer om metoden för Svenska från dag 1

Sidan publicerades: 11 november 2022