Barn- och ungdomsidrott

Sidan uppdaterades: 5 juli 2024

I Skåne genomförs det många insatser för att stärka barn- och ungdomsidrotten. Nedan finner ni information om några initiativ och stöd som RF-SISU Skåne erbjuder eller är delaktiga i. Idrottsrörelsen vill att så många som möjligt ska kunna vara med och idrotta så länge som möjligt, i en så bra verksamhet som möjligt. All idrott för barn ska bedrivas utifrån ett barnrättsperspektiv och utgå från FN:s konvention om barnets rättigheter, barnkonventionen.

Läs Barnkonventionen på UNICEFs sida

Skånes Barnidrottsombud

RF-SISU Skåne har en anställd sakkunnig i barn- och ungdomsidrott, Martin Edbladh, som arbetar med att stötta distriktets föreningar och förbund.

Till hans uppdrag som Barnidrottsombud hör att arbeta utifrån de anvisningar som finns för barn- och ungdomsidrott och att:

  • Ha en roll som spridare av kunskap och kompetens om hur bra barn- och ungdomsidrotts bedrivs baserad på forskning och fakta.
  • Arbeta proaktivt med utbildning och föreningsutveckling i frågor kring barn- och ungdomsidrott.
  • Vara den som med sin kompetens stöttar idrottsföreningen och dess ledare när de vill utveckla sin verksamhet och eventuellt möter motstånd till detta.
  • Vara ett stöd för förening, styrelse, aktiva och ledare i eventuella konflikter om hur verksamhet bedrivs, och med barnets bästa för ögonen verka för en lösning.

Läs mer om riktlinjer för barn- och ungdomsidrott på Riksidrottsförbundets sida

Tveka inte att kontakta Martin om ni behöver stöttning i frågor som rör er barn- och ungdomsverksamhet. Vi uppmanar er att söka direkt kontakt med oss vid misstankar eller kännedom om att barn eller ungdomar på något sätt far illa inom idrotten.

Tel: 010-476 57 23
barnidrottsombud.skane@rfsisu.se

Skapa trygga och inkluderande miljöer

RF-SISU Skåne arbetar med trygga och inkluderande miljöer.

Läs mer om hur

BRIS stödfunktioner för idrotten

Bris har stöd för både barn och vuxna inom idrotten. För dig som barn och ung (upp till 18 år) kan du ringa 116 111 dygnet runt och prata med en person som kan ge stöd. Du kan vara anonym om du vill. Du kan även chatta och maila via bris.se där det även finns mer information och hjälp. Numera kan man också boka tid för en fysisk träff.

Som vuxen idrottsledare är det viktigt att vara vaksam gällande barn och unga som inte mår bra men det kan vara svårt att veta hur man skall tolka och hantera olika situationer, därför finns en särskild stödlinje för tränare, den når man vardagar 9-12 på telefon 077 – 440 00 42.

RF:s visselblåsartjänst

Det kan finnas känsliga ärenden då man inte vill eller vågar berätta den normala vägen genom föreningen, men ändå vill göra sin röst hörd. Genom visselblåsartjänsten erbjuder Riksidrottsförbundet en möjlighet att konfidentiellt kommunicera misstankar om avvikelser från värdegrunden inom idrotten. Tjänsten är viktig för att minska risker och för att upprätthålla förtroendet för hela idrottsrörelsens verksamhet.

Visselblåsarmeddelanden kan lämnas öppet eller anonymt.

Till RF:s visselblåsartjänst

Samverkan Skåne - en samverkan för bättre barnidrott

Skånes Fotbollförbund, Skånes Handbollförbund, Skånes Innebandyförbund och Skånes Ishockeyförbund har tillsammans med RF-SISU Skåne startat en samverkan för att gemensamt skapa en bättre verksamhet för idrottande barn. I enlighet med Idrotten Vill anser vi att idrott för barn ska bedrivas ur ett barnrättsperspektiv och bygga på lek och glädje i första hand. Syftet med denna samverkan är att främja barnens utveckling ur ett långsiktigt perspektiv.
Läs mer om vad som görs i samverkan.

Grönt kort

Grönt kort-utbildningen har tagits fram genom initiativet Samverkan Skåne, och här får du ta del av viktiga och nyttiga kunskaper om hur barn tänker och agerar när de tränar och tävlar. När du har gått kursen, som bara tar ca en timme, så hoppas vi att du ska ha fått insikter som gör dig till en ännu bättre ledare. En ledare som kan utveckla, forma och motivera våra barn, både som idrottare och som människor. Till utbildningen Grönt kort.

#schysstmatch

Vi vill bidra till att göra matchmiljön än mer trygg och glädjefylld för spelare, ledare, domare och föräldrar och övrig publik. Därför lanseras #Schysstmatch – tillsammans för en positiv och utvecklande matchmiljö. Denna satsning är också en del av initiativet Samverkan Skåne. Läs mer och ta del av material på sidan för #schysstmatch

Idrottens dag

2021 deltog inte mindre än 80 000 barn på 400 skolor i 140 av Sveriges kommuner på Idrottens dag. Över 40 olika idrotter var representerade och i Skåne deltog fler än 11 000 barn på Idrottens dag. Ännu fler förväntas delta i år. Som en del av EU-initiativet deltog ett 40-tal länder och tusentals skolor över hela Europa.

Läs mer om Idrottens dag

 

Hos oss har vi koll på barn och ungdomsidrott

Sidan publicerades: 3 november 2022

Strategi 2025. Svens idrott - världens bästa!

Idrottsrörelsens gemensamma vision om hur det ska vara att idrotta i en förening.

Tre idrottskonsulenter som diskuterar engagerat

Alla föreningar har möjlighet att få hjälp och stöd av RF-SISU Skånes idrottskonsulenter som därmed också stöttar specialidrottsförbunden.