Du som är FaR aktör

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

För att uppdatera databasen

Om något är fel rörande databasen eller du har glömt ditt lösenord - kontakta Mia Andersson.

Överenskommelse

RF-SISU Skåne är regional aktivitetssamordnare för FaR, i det uppdraget ingår att rekrytera och utbilda föreningar och företag som vill vara med i vår databas. Alla föreningar och företag som vill vara med i databasen behöver godkänna en överenskommelse där riktlinjer och vissa förväntningar är specificerade. Läs villkoren för FaR-överenskommelse i dess helhet.

Sidan publicerades: 13 november 2022

Kontakt

Mia Andersson

Idrottskonsulent

010 - 476 57 22

Samordnare FaR