Du som förskriver FaR

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

FaR (Fysisk aktivitet på Recept) är en evidensbaserad metod inom hälso- och sjukvården i syfte att förebygga och behandla sjukdom genom att stödja till ökad fysisk aktivitet. FaR kan användas som alternativ eller komplement till behandling med läkemedel.

Vid behandling av diabetes typ 2 och artros är fysisk aktivitet en av grundstenarna. Evidens och fakta för att använda metoden finns i kunskapsstödet FYSS (Fysisk aktivitet som sjukdomsprevention och sjukdomsbehandling). Alla legitimerade medarbetare inom hälso- och sjukvården har möjlighet att erbjuda FaR som behandling. Det kan vara fysisk aktivitet på egen hand eller hos någon av friskvårdsaktörerna i vår databas.

FaR som metod består av tre delar:

 • Individuellt rådgivande samtal
 • Individanpassad skriftlig ordination
 • Individanpassad uppföljning

Vad är FaR?

Individuellt rådgivande samtal

Samtala kring patientens tidigare och nuvarande fysiska aktivitet samt stillasittande tid. Bedöm nuvarande fysiska aktivitetsgrad genom att använda frågorna om fysisk aktivitet och stillasittande som rekommenderas av socialstyrelsen. Samtala med patienten om hinder och möjligheter, motivation, tilltro och beredskap till att förändra fysisk aktivitet. Använd gärna samtalsmetoden Motiverande samtal (MI).

Individanpassad skriftlig ordination

Formulera en individuellt doserad ordination utifrån patientens sjukdomstillstånd, nuvarande aktivitetsnivå och motivation till förändring. Otillräckligt fysiskt aktiva patienter kan rekommenderas att stegvis:

 1. Minska tid i stillasittande
 2. Öka mängd daglig aktivitet
 3. Komma igång med fysisk aktivitet/träning

Individanpassad uppföljning

Planera uppföljning (var, när och av vem) redan vid ordinationstillfället. Uppföljningen kan ske via återbesök, videobesök eller telefon. För en patient med låg beredskap och/eller låg motivation kan täta och tidiga uppföljningar ses som en motiverande faktor. Utvärdera ordinationen vid uppföljningstillfället och justera ordinationen vid behov.

KVÅ-koder

 • DV131 Enkla råd om fysisk aktivitet
 • DV132 Rådgivande samtal om fysisk aktivitet (5-30 minuters individanpassat samtal, rekommenderas som bas vid utfärdande av FaR)
 • DV133 Kvalificerat rådgivande samtal om fysisk aktivitet
 • DV200 Utfärdande av FaR
 • AW005 Uppföljning av tidigare utfärdat FaR.

I databasen finns aktiviteter organiserade av föreningar och andra aktörer t.ex. styrketräning, dans, vattengympa etc. Det finns också information om platser att utföra aktiviteter på egen hand tex , ”Hälsans stig”, utegym och Skåneleden.

Det är viktigt att informera patienten om att FaR inte är kopplat till högkostnadsskyddet, vilket betyder att patienten själv står för ev. kostnader. Ordinationen kan kompletteras med tillägg i form av stegräknare eller aktivitetsdagbok.

Stegräknare finns i nästan varje mobiltelefon, annars finns det separata stegräknare som patienten kan köpa eller om enheten har att låna ut. När det gäller steg brukar man starta med att notera aktuellt antal steg /dag under en vecka. En rekommendation är att sedan uppmuntra patienten att öka antalet steg med 10%/ vecka. Siffran 10 000 steg/ dag känner många till som en nivå för att undvika de hälsofaror som stillasittande och otillräcklig fysisk aktivitet kan innebära.

De patienter som har den största hälsovinsten när det gäller fysisk aktivitet är de som går från en inaktiv livsstil till fysisk aktivitet på måttlig nivå.

Har du frågor om FaR-förskrivning eller andra frågor kopplat till Hälso- & sjukvård?


Kontakta:

Annette Holm Leg. fysioterapeut
Region Skåne, Hälsoinriktad hälso-och sjukvård, Enheten för Kunskapsstyrning och FoU,Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning
Telefon: 0725-477478
E-post: annette.holm@skane.se

Helene Henriksson, Leg. fysioterapeut
Region Skåne, Hälsoinriktad hälso-och sjukvård, Enheten för Kunskapsstyrning och FoU, Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning
Telefon:0725-477478
E-post: helene.henriksson@skane.se

Sidan publicerades: 25 november 2022