FaR för barn och unga

Sidan uppdaterades: 9 december 2022

Fysisk aktivitet på recept, FaR, är en evidensbaserad metod till vuxna som består av olika delar, dock finns det än så länge inte tillräckligt med evidens för FaR för barn och unga. Dock utvecklas metoden och testas nu för barn och ungdomar som stöd att uppnå bättre hälsa genom ökad fysisk aktivitet runt om i landet, bland annat Göteborg och Stockholm.

I Skåne har vi inte aktivit jobbat med FaR för barn och unga tidigare men under 2019 genomfördes ett pilotprojekt, GoFaR, där elevhälsan i Helsingborg har skrivit ut FaR till barn och unga. En satsning som nu utvärderats med goda resultat har implementerats i Helsingborgs kommun och i Landskrona kommun. Flera andra skånska kommuner är intresserade av GoFaR.

Vill du veta mer om att förskriva FaR till barn och unga kontakta:

Helene Henriksson, Leg. Fysioterapeut, hälsostrateg
Region Skåne, Hälsoinriktad hälso-och sjukvård, Enheten för Kunskapsstyrning och FoU, Avdelningen för Hälso- och sjukvårdsstyrning
Telefon:0725-477478
E-post: helene.henriksson@skane.se

Vill du veta mer om lämpliga aktiviteter för barn och unga i ditt närområde kontakta

Mia Andersson
Idrottskonsulent RF-SISU Skåne
Tfn: 010-476 57 22
E-post: mia.andersson@rfsisu.se

Sidan publicerades: 29 november 2022