För kommuner & skolor

Sidan uppdaterades: 15 februari 2023

Förutom genom föreningslivet kan vi möta barn, unga och vuxna på andra palster och erbjuda fler möjligheter till rörelse och fysisk aktivitet. Genom kommunens engagemang och de aktiviteter som erbjuds barn och unga kan fler komma i rörelse.

ni fritidsverksamhet eller rörelsesatsning i kommunen - Sport Fitness träningskoncept kan finnas på plats i lokaler eller på annat sätt göras tillgängligt för barn och unga för aktivitet på fritiden. Alla kan vara med oavsett erfarenhet med målsättning att bedriva idrottsaktiviteter på ett enkelt och lustfyllt sätt.

Idén med Sport Fitness

Idén med Sport Fitness är att kunna erbjuda ett komplett och enkelt sätt att utöva idrott på. Något för alla som vill testa på idrotten, men även den som vill stanna kvar i eller komma tillbaka till idrtotten och dess gemenskap. Målgruppen är barn, unga och vuxna med eller utan erfarenhet av idrotten.

Hur kommer vi igång?

För att starta igång en Sport Fitness-satsning kan du antingen ta kontakt med er lokala förening eller kontakta Sport Fitness för att ta del av övningsmaterialet. Sport Fitness når ni via mail till sportfitness@skanskidrott.se.

Läs mer om övningsmaterialet här.

Sidan publicerades: 22 november 2022